הלחץ על גוש ניסן-ב"ק

אך נהדפה ההתקפה על תורגימן , חשו אנשי עמדת ורשה אל עמדתם מתוך דאגה . פיטשונקה שהופיע ראשון חיפה על אברהם אורבשטיין , מפקד הקטע , שעלה לסייר בקומה העליונה . רחש חשוד היסה את צעדיהם . הם התבוננו על סביבותיהם והנה הם גלויים מעברים שונים . לפתע יצ 8 ערבי מאחד מחדריהם מתוך מטרה להכנס לעמדה הנטושה בפינה הצפזנית מזרחית . פתחו באש מסטן . הערבי קפץ ונעלם ואחריו קפץ ערבי שני . אחרי שניות מספר ניראו שתי ידים מטפסות על הקיר הצפוני . אורנשטיין ופיטשונקה כיונו את נשקם בסבלנות' המתינו עד שהזדקר ראשו של המטפס וירו בו . חבטה נשמעה מעבר לקיר . קולות שעלו משם הסירו כל צל של ספק בדבר מציאות קבוצת ערבים מצפון לבנין . אורנשטיין שלשל רימון לעבר ההוא , נכנס במהירות לעמדת הצבא הבריטי ולתמהונו מצא לנגד עיניו פח חומר נפץ . מיד עקר במשיכה את הפתיל המציץ ' ושלח את הפח ללובינםקי . התברר שאין לנו כל שליטה על החלקים העליונים של הבנין , כי האגפים ( הצפוני והמערבי ) נחוצים ופרוצים -,כי לאויב גישה חופשית לקומה העליונה וכי אין כל טעם להשאר בבנין . זקס הוזמן ומיקש את כל המעברים והחדרים . מרירות רבה השתררה בלבותיהם של חברי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור