הקרב על תורג'מן: < התקפה ערבית?—.?בהתקפת הנגד שלנו?"...?•?•פעולון המקלענים. * י^עמדה יהודית?\.?־־/עמדה ערבית.