הקרב על תורג'מן

שהמצב היה קשה — למען הצל את עמדת תורג'מן . יוסף , איש הרזרבה לשעבר' רץ מורשה ללובינמקי , הודיע לאנשי לובינסקי שעליהם להבטיה את האגף השמאלי של עמדתו' והם נאלצו לעלות שוב לעמדה העליונה הבלתי-בטוחה שבבנינם ואחרי שצלםו מתוכה לפרקים' בשעה שעמדת ורשה נצלפה קשות על ידי הערבים , חזרה האש ההרסנית והופנתה ללובינסקי . בתוך כל הרעש והלחץ הופיע גם כאן אדם וביקש עזרה לתורג'מן . הקרב על תורג'מן בשעה אחת עשרה הציץ עמנואל לרגע לעמדת תורג'מן והטיל קולו אל חללו של חדר הבסיס . "החלה התקפה על כל העמדות . עלו תיכף ומיד לעמדות . המקשר יישאר בחדר . " לפי פקודה הוטלו רימונים וכדורים נורו לעברים שונים . חיים בורלא השמיע לפתע בשקט : "נפצעתי . " חיים נחבש' נשלח לבית-החולים , ואחרי דקות מעטות חזר לפעולה . זמן קצר לאחר מכן נכנסה חברה לעמדה ואמרה כי הרופא קורא לחיים . חיים ברח מבית החולים כשהרגיש שהרופא מתכון , להשכיבו במיטה . שני אנשים נשלחו לעלית הקיר הצופה על פני חלק מרחוב המידן . לפתע שמעו תרועות מהמשכו הערבי של הרחוב ועברו לפעולה בחלונות הגלויים והבלתי מבוצרים . בקושי הבחינו בערבים המסתתרים כגזוזטרה החשוכה מול...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור