ג? ר- ?wmm? 1^ :/<? ^ך ?fC ,? י>קי ה ?/"§? נ?2.? •10 העמדות ב־16 למאי 1948 בבוקר ובערב