ורשה. ליל הפיצוץ

חששנו במיוחד משטח העצים הסמוך לנו —סביבת , ביקור-חולים . "' לפי הוראות המטה נורו שתים עשרה פצצות מרגמה 52 מ"מ אל מקום עמדת הרחוב הערבית בסימטת הקישלה , מול עמדת כהנא . . הפיצוץ עמדה ערבית איתבה נמצאה מול עמדתנו באגף ודשה הצפוני . אפשרויות הפעולה מתוך העמדה שלנו היו אפסיור כי אשנבה היחיד היה בקומה העליונה , והוא קטנטן , ועליו חלשו הערבים באש מדויקת קרובה , מטוח של 20 מטר בערך . הם תפסו את הענין . מיד לאחר רדת החשכה הניחו חומר נפץ מתחת לקיר הצפוני . אבק ועשן פשטו בכל הבנין . החבר שהיה בעמדת העליה ירד מבוהל . ישראל , מפקד העמדה , סייר מיד בכל הבנין . ברגע הראשון לא היה ידוע מה קרה , עד אשר של , ע מעט גל-האבק ונתפזר ואור הירח חדר אל תוך החצר מן הקיר המזרחי . ישראל ניגש לשם מיד ומצא לפניו חור בקיר בגודל אדם . הרצפה פערה פה וגילתה מרתף מתחתיה ומחוץ לבנין — גל אבנים וקורות . תרועות שמח ערביות ומחיאות כפים נישאו מיל הסביבה . החברים התרכזו בפרצה , ציפו להתפרצות וקרב פנים אל פנים , אך לא אירע דבר . מן הפרצה נראתה החצר הצמודה . משני עבריה — שנים שלושה חדרים ואחריהם הרחוב הערבי והבנין הגדול אשר ע...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור