יום ששי, 14 במאי

בדרכם לעמדות הביאם אורנשטיין למטהו . ניכר היה שהנציגים משתדלים להסתיר את התרגשותם בהיותם במטה קרבי . מפות תלויות על הקיר' ניירות פרושים על השלחן , אנשים יוצאים ובאים והטלפון מצלצל ומוסר חדשה : משא ומתן עומד להתנהל בדירת מר זינגרטן בין הארמנים לבין אנשינו . נציגי הועדה הקונסולרית נשאלו אם הם חפצים להימצא בשעת המשא והמתן . מיד השיבו בחיוב . בדירת מר וינגרטן שהה אותה שעה ( סמוך לחצות ) ראש הםינוד של האפטריארכט הארמני . הוא בא בדבר מחאה נגד תפיסת הכנםיה היונית ברובע הארמני על ידינו . הוא ביקש שנפנה את הכנסיה ותמורת פינויה הבטיח את הנייטרליות המוחלטת של הרובע הארמני , זבן הבטיח שהרובע הארמני לא ישמש בסיס התקפה לערבים . המשא ומתן י נמשך כמה שעות בדירתו של מר וינגרטן ואחרי כן בארמונו של האפטריארך בהשתתפות האפטריארד עצמו . לבסוף , לאחר שנתקבלה פקודה ממטה המחוז , הודיע המטה על הסכמתו לדרישות האפטריארך . החישוב היה שבמקרה התקפה מצד הרובע הארמני , לא יהיה קשה לתפוס את הכנסיד' מחדש בזמן קצר . ומאידך גיסא יכולה נייטרליות הרובע הארמני להקל על תפקידנו . הארמנים הוזהרו שבתיהם יותקפו אם לא תקוים הבטחת...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור