שביתת־הנשק בפיקוח או"ם

שביתת הנשק בפיקוח או"ם בשעה 21 . 30 בערך באותו ליל 13 במאי 1948 פסקי כליל יריות הערבים בהר ציון מול החומה . האנשים על השער תמהו למשמע השקט " , והנהי / סיפרה "בערך באותו זמן , הגיע אלינו ילד קטן והביא פתק מן המטה : , שני אנשים — נציגי הועדה הקונסולרית לשביתת נשק בירושלים — האחד יהודי והשני ערבי — יופיעו תיכף . אל תירו בהם . הביאום למטה . " בשעה 2200 בשמעו דפיקות בדלתות השער מבחוץ . " מי שם ' " ? שאלנו . היהודי ענה וביקש שנפתח את השער . הוא גם שאל למצב . אמרנו לו שיורים אלינו כל הזמן מן הצד בו הוא עומד . הוא סיפר זאת לחברו הערבי בערבית והנה נשמע קול המכחיש את הדברים . כפי הנראה היה אתם ערבי מן העמדות שבהר ציון . חזרנו על טענתנו " ! הם ירו ואנו לא השיבונו אש משום שקיימת שביתת נשק . " הערבי טען שאנו משקרים — לא הם ירו , כי אנחנו ירינו . אחד החברים הלך לבקש את המפתח ממר וינגרטן . הוא חזר באמת כי לשער ציון שני מפתחות , פנימי וחיצוני ' ובידינו המפתח הפנימי בלבד . יעצנו להם לבוא דרך שער יפו . כעבור חצי שעה בערך התקרבו שני הנציגים בין חומות הכביש החוצה את הרובע הארמני ואותתו אלינו בפגמיהם . שא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור