בליל "שפיפון''

בסולם ואחרי עלו הם וניצבו ליד האשנבים . חזרתי לעמדתי ובישרתי לאנשי כי תפסתי את ה"צלב . " הם התפארו בגיבור שלהם . ו , הורידו לי את הגב' בטפיחגת ' . חברהמך . השתקתי אותם : , שיתקו ! הערבים מסוגלים לשמוע /! ופתאום , תקק / הערבים יורים מהר ציון . לא השבנו באש . הערבים המשיכו לירות זמן רב ברובים ובמקלע . אבל לא עשו יותר מזה , והנה ב 21 . 30 נפסקו היריות בבת אחת . " בליל "שפיפון '' בשעה 23 . 00 בערך החלו דואגים בכמה עמדות להבאת אוכל . " בערך באחת עשרה / ' סיפר אברהם מורנו מעמדת לובינסקי , " נשלחתי לרזרבה להביא אוכל ומים . ילדים רבים הסתובבו שם . ' חבריא' נחוץ דלי למים / אמרתי להם ומיד החלו חיפושים בחשכת הלילה . לא נמצא דלי . דפקתי בדלתות . האנשים נבהלו לשמע הדפיקות סמוך לחצות . " דליתי מים' ולקחתי אתי לחם , מרגרינה' חלב משומר' סרדינים , ריבה , שוקולדה וסיגריות . בדרך פגשתי את חוה כשהיא מחפשת מישהו שיעזור לה בהבאת אוכל לרבינוביץ . הצעתי לה את עזרתי . הכנסתי את מטעני ללובינסקי ויצאתי אתה ' . אל נעבור ברחוב / ביקשתני , . על הכניסה לרבינוביץ שולט ברן ערבי . עברתי שם לפני חצי שעה ונפצעתי מרמים ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור