גוש החכורה.העמדה הבריטית היתה במגדל הפעמונים (למעלה משמאל?.(?