גוש החכורה

שעות מספר לפני ראשית מבצע "שפיפון" עברו אנשי "לילית" בהחבא לבית וינגרטן והמתינו בדירה סמוכה לדירת החיילים הבריטיים . עם הפקודה עברו אנשי פרימן לבית וינגרטן ואנשי לילית שהסתתרו שם יצאו בו ברגע אל הרחוב , טיפסו על הגגות וקפצו אל חצרם של ארמנים . הארמנים פתחו את הדלת וקיבלום בםבר-פנים , ואף בשמחה , אלא שביקשו שלא נזיק להם . מיד אחרי הכנםם לדירה שבפתח החצר יצאו אל הםימטה הנקראת רחוב האשו ריס והנה עמדות מימינם ומשמאלם , תחת שני בנינים על קימורי הרחוב . הם הציצו אל העמדה משמאל מאחוריה ומצאוה ריקה' אבל בעמדה שמימין עלולים היו להמצא ערבים . על כן טיפסו על הגג השני בשקט , באו לעורפה של העמדה השניה —ומצאו כי גם היא ריקה . גוש החכורה גוש החכורה היה הגוש הסמוך לשער ציון , שחסם את מבואות רחוב היהודים ורחוב חב"ד מדרום . עמדת החכורה נמצאה במרפאה העירונית בתחילתו של רחוב היהודים ועמדת אבידן — בבנין על קימור בתחילת רחוב חב"ד שד \ ה שייך למשפחת אבידן . בשטח זה קיימו הבריטים עמדה , בכנסיה היונית שעל גבול הרובע הארמני . לעמדה זו היתה חשיבות יתירה להגנת הרובע היהודי כי זו השקיפה על מרבית שטחו של הרובע' על...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור