גוש ה"חושים"

" את מי אתה רוצה להרוג " ? " איזה להרוג ? אינכם רואים את המטענים ? אני הולך לפרוץ כמה קירות וליצור מעבר סגור בין ורשה ולובינסקי . " גוש ה"חושים" קטע ב' נשען על רחוב חי"ד . היו בו' כאמור' שלושה גושים גוש "החושים" ' גוש וינגרטן וגוש החבורה . גוש "החושים" נמצא בקצהו הצפוני של רחוב חב"ד . כאן נמצאו שלושה קימורי רחוב ובתים עליהם . על הקימור השני ( חוש ג ( ' קיימו הבריטים את עמדתם ואנו החזקנו בשני חצרות לפני הקימור השני וקראנום : חוש א' בחצר בית הכנםת "סוכת שלום" וחוש ב' בבית הכנסת "בית הלל . " במבצע תפסנו את חוש ג' דקות ספורות אחרי שעזבוהו כמה ערבים ששוטטו בו עם צאתם של הבריטים , ועמדותינו הקודמות בטלו . הכיבוש בוצע בפיקודו האישי של מפקד הקטע' מוטקה פנקס , ולאחר מכן עבר פיקוד העמדה לידי שאול שר שלום , אחד מאנשי העמדה . מוטקה הופיע בעמדת חוש א' ובידו מכוש . ניתנה הפקודה : " אחרי " \ ואנשי העמדות יצאו דרך סדרת מרתפים זרועים פחיות ומעברים חסומים בשברי רהיטים . לאחר שפרצום הגיעו אל חצר מרובעת קטנה , החסומה ומלאה סלילי תיל . מוטקה נטל רימון בידו וזינק מן המרתף אל הגג' כשהוא מדלג במדרגות צרות ותל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור