העמדות בגוש ורשה לאחר מבצע "שפיפון?."? לעמדותינו. ?./—\?עמדות הערבים.