גוש ורשה

בפתח הדירה השניה והתחננה שיכנסו שוב אל החדר כי הצבא עדיין נמצא על הגג . רצונה היה לעלות תחילה ולהוכח כי אין איש זר . אין זאת' כי חששה שמא ימצאו בביתה נשק ויחרימו את הבית . הבחורימ מגרות בחדרה ועלו כפופים כשכליהם דרוכים לעבר העמדה . זמן' קצר אחרי תפיסת העמדה בא איםר , מפקד הגוש . התברר לו שעמדה צבאית שניה' הנמצאת במרפסת הבנק הצמוד לצפונו של בנין הקראים , לא נתפסה . הוא היה סבור שאנשי גוש בית-אל יתפסוה , כי הדרו אליי' מצד הקראים מסוכנת . מיד ציוה לתפסה , אף שתפיסתה הביאה בעקבותיה צמצום במספר האנשים בכל אחת מהעמדות האחרות . איםר הרכיב כיתת רזרבה שהתעתדה לכבוש את העמדה הערבית המרכזית בעיר העתיקה , עמדת "מושב זקנים / ' שאיימה בעיקר על גוש ניםן ב"ק ממרחק 70 מטר , אבל פקודת-הכיבוש הושחתה , כי לא נתקבל היתר לכד מטעם פיקוד מחוז ירושלים . שני חברי הרזרבה האזורית המשתייכים לגוש השלישי , ( גוש ורשה , ( העלו ברן אל גג ניסן ב"ק לחפות משם על כיבוש עמדת ורשה . במהירות רבה נשלחו מאה שקי עפר קטנים ' ( כמות אפסית (! והוקמה עמדה . איסר ביקש שקים נוספים , אבל מן המטה השיבו לו שברשותם שלוש מאות שקים בסך הכל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור