גוש ניסן ב''ק.העמדות: עמדת המלכודת,בית הכנסת "תפארת ישראל" (ניסן ב"ק) והבית מצפון לבית הקראים.העמדות שנוספו במבצע "שפיפון" מסומנות בקשתות.