גוש פורת־יוסף והעמדות בו לאחר מבצע "שפיפון?."? ?^\? עמיה יהודית?/— \.?עמדה ערבית.