מבצע "ש פיפון" ?(13,5,1948)? בו נתפסו כל עמדות הצבא הבריטי