מבצע "שפיפון"

מבצע "שפיפון" תכנית "שפיפון" היו בה שלושה שלבים : א . תפיסת עמדות הצבא הבריטי . ב . כיבוש עמדות מפתח בשטח האויב . ג . פיצוץ בתים סביב הרובע ויצירת "שטח הריגה . " התכנית אושרה על ידי מפקד המחוז ביום 19 . 4 . 48 ומיד נקבעו המפקדים ואומנו הלוחמים . שלב א' בוצע . שלב ב / שכלל בין היתר כיבוש "ביקור חולים הישן" ( מערב ) ומושב זקנים ( צפון , ( לא בוצע . בנין "ביקור חולים הישך , שהיה ריק בשעת מבצע "שפיפון / ' לא נתפס מחוסר אנשים . כיבוש מושב זקנים ופיצוץ בתים ( שלב ג ( ' לא בוצעו לרגל פקודת הפסקתהאש . שלב גי תוכנן על ידי חבלן שלא חיבל מימיו ומשום כך היה התכנון דמיוני לנוכח הכמות המגוחכת של 200 ק"ג ח . נ . מ . שנמצאה ברובע . אבל יצירת שטחים פנויים לפני כמה עמדות שבניניהן היו צמודים לבניני הפקר היתה חיונית . כי , כפר שנתברר לנו , מרחב בשטח בנוי מהוה מעצור , ושטח בנוי בצפיפות מהוה מפגע . שעות מספר לפני פתיחת המבצע קיבל משה רוסנק , מפקד הרובע , את ההוראות הבאות : " תפוס את עמדות הצבא , אך אל תפתח באש ואל תהיה הראשון לפתיחתה . עמדות הצבא שהיו בשטח יהודי מגיעות לנו , בלי ספק . שמור על כללי שביתת הנש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור