בקרב עם הכנופיות

בקרב עם הכנופיות „ פאדל אמר שבאם היהודים יכנעו יש להעמיד את כולם אל הקיר כדי ללמד אותם לקח . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור