היחסים עם הארמנים

היחסים עם הארמנים הרובע הארמני בעיר העתיקה שכן דרומית מערבית לרובע היהודי . לפי מצבו הטופוגרפי היה גבוה מהרובע היהודי ובניניו חלשו על בניני הרובע היהודי . הרובע הארמני גבל בדרום בקטע החומה שבו היה שער ציון . משום כך חשוב היה להקפיד שאוכלוסית הארמנים תהיה נייטרלית . בימי הבריטים היתה אוכלוסית הרובע הארמני נייטרלית בדרך כלל , מלבד בודדים ששיתפו פעולה עם הערבים . אבל לעתים השתלטו הערבים על בתים של ארמנים והשתמשו בהם לפעולה נגדנו . המטה רצה להבטיח שגם לאחר צאת הבריטים ישארו הארמנים נייטרלים . משום כך פנה המטה ב 2 במאי במכתב אל האפטריארך הארמני , האישיות החשובה בעדה הארמנית , בו נכתב כי מטה ה"הגנה" בעיר העתיקה מביע תקוה לשביתת נשק בעיר העתיקה . אבל במקרה שלא תושג שביתת נשק נדרשים הארמנים לשמור על נייטרליותם , ומפקד ה"הגנה" יעשה הכל לשמור על חייהם ורכושם . הארמנים נתבקשו לסמן את מקומות הקודש שלהם ואת תחנות העזרה הרפואיות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור