הסכם עם אצ''ל

להתחיל דף חדש ביחסים , בלי שטענות ישנות תמשכנה להרעיל את האוירה . " הסכם עם אצ '' ל בראשית המלחמה היו ברובע בחורים אחדים מבין תושבי המקום שנמנו עם שורות "הארגון הצבאי הלאומי . " לפני היםגר המצור ירדו אנשים חדשים ומפקדם היה יואל פרידלר . הם תפסו עמדות בלי להתחשב במקום המצאן של עמדות ה"הגנה" ועמדותיהם היו לרוב סמוכות לעמדותינו . העמדות שהוחזקו על ידיהם בתקופות שונות היו : עמדה בבית חכם ברוך מאחורי בית-הכנםת ניםן ב"ק ( עמדת "משמר , ( " עמדה על גג טור בתי מחסה . אחרי שנאסרו בחורי ה"הגנה" בעמדת לובינסקי , עברה העמדה לידיהם . לבסוף נשארו בשתי עמדות  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור