החלפת הגדוד

החלפת הגדוד ב 3 במאי לפנות בוקר הופגז הרובע פתאום ומטח קשה של יריות הוטח בקירות בתיו הגבוהים " . מה טענות חדשות בפיהם , לעזאזל ל" שאלנו . אבל הפעם לא טענו שום טענות . הם פשוט הלכו . הגדוד מרגימנט 1 . H . L ( הסקוטי ) שחנה בעיר העתיקה מ 12 . 12 . 47 הוא יום בוא הצבא — הוחלף באחר . הגדוד החדש השתייך ל"סופולק רג'ימנט / ' האנגלי , ששהה בארץ רק שלושה חודשים , וחייליו לא הספיקו לספוג את הארס שבאוירה הארץ ישראלית . התנהגות חיילי הגדוד החדש היתה טובה אף על פי שפקודות הקבע לצבא הבריטי בעיר העתיקה לא השתנו , ועם כל מה שקצינים מהגדוד הקודם נשארו לשם הדרכת הגדוד החדש . הקצינים החדשים , לויטי קולונל הרפר ומיור אלן , לא התירו לחיילים השתוללות יריות והפגזה של "פנטזיה . " היחסים הטובים שלנו עם הבריטים בחודש זה נקבעו , כאמור , בפגישות קצין הקישור מנחם מאייר עם מפקד הגדוד החדש . אחרי פיצוץ הבית הערבי הסמוך למושב זקנים כתגמול על הריגת יעקב אנאים התלונן הקצין הבריטי על הפעולה . כשהוםברה לו סיבת הפיצוץ , שאל : "החושבים אתם לפוצץ בתים רבים ... " ? מאותו רגע ידענו שהגישה השתנתה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור