קצין־קישור

חברי המטה חילקו ביניהם תפקידים לתכנון מבצע "שפיפון , " מבצע לכיבוש כל עמדות הצבא הבריטי ועמדות הערבים החולשות על הרובע באש . מטרת מבצע "שפיפון" היתה לאפשר התקדמות אנשינו מתוך הרובע לשער יפו והתקשרותם עם הכוח היהודי שמחוץ לחומה . קצין קישור כבר צוין כמה קשיים נולדו בגלל העדר קצין קישור קבוע עם הבריטים . בחודש אפריל הגיע סוף סוף קצין כזה — והוא מנחם מאייר . לאחר זמן סיפר לי מנחם את הדברים האלה t " ירדתי לעיר העתיקה ב 21 באפריל . באותו זמן היתה ידועה לי ההיסטוריה של העיר העתיקה מתוך הסתכלות ביומן ומתוך שיחות עם אברהם הלפרין , ולכן לא התפלאתי ביותר כאשר באתי ומצאתי שהיחסים עם השלטונות הבריטיים היו מתוחים ביותר . יחסי הפיקוד עם אזרחי העיר העתיקה סבלו מחוסר טיפול ומאי הבנה והמצב האדמיניסטרטיבי ב"הגנד " . היה מוזנח למדי . התפקיד שהוטל עלי היה לדאוג בראש ובראשונה ליחסים עם השלטונות הבריטיים . לפני בואי ניתנו לי הוראות למנוע כל התנגשות במידת האפשר ולאפשר ל"הגנה" לפעול מתוך מינימום של הפרעה מצד הצבא . ידוע היה לי לפני בן שאני עלול להתקל בנםיונות להכשיל את תפקידי מצד מישהו . במשך שלושת השבועות ש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור