הצטיידות

הצטיידות על אף כל מזימות הבריטים היה חודש אפריל חודש של פעילות קדחתנית לניצול אפשרויות הפעולה והאימונים . בראשונה נוצלו השיירות שבחסות הצבא . בחודש אפריל נשלחו בשיירות חומרי נפץ , כלי נשק' הרבה בגדים ומזון . אף על פי שכמות המזון היתה קטנה' נאגר מלאי של מזון . הדרך היתה פשוטה . בחודשים האחרונים הוכנס רוב המזון למחסן-אגירה וטיב התזונה של המגינים ירד . מכאן שהצטבר במחסן מזון לחודש ימים . לתושבים היה רק מלאי של קמח במחסן מרכזי שיכול היה להספיק לשלושה חודשים . מצרכים אחרים לא הוכנו , אבל כל אחד אגר בביתו . מטה המחוז השתדל לספק מדים למגינים . כובעי גדוד "מוריה * , שדמו לכובעים שחבשו אנשיו של קפיטן פוקנר נשלחו אלינו , ונתגלו על ידי פוקנר . אבל כולם הוגנבו — מלבד חמישה . הגיעו גם חמישים מעילים צבאיים , נעלי-קרפ גבוהות ונעלי גומי חצאיות . החיילים הבריטיים בדקו חבילה חבילה במגלי מוקשים , ואף עלפי-כן הוכנס נשק . בסוף אפריל הגיע גם משדר חדש , לאחר שהמשדר שנמצא בעיר העתיקה לא פעל כהלכה . מדאיג במקצת היה מספר האנשים , מיעוט הציוד האישי , וכלי הנשק . במכתבו של מפקד הרובע מיום 11 . 4 . 48 כתוב " ! נוס...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור