"המנהרה''

סיפר כי אנשיו מאזינים לקולות החפירה בעזרת מכשירים מיוחדים , וכי ביכולתו לציין את שעות החפירה בדיוק נמרץ . לא הכחשנו את דבריו משום שפרסומם על ידי הבריטים היו עלולים להגביר את הפחד בלב האויב אשר עתוניו ודובריו הכריזו כי היהודים חופרים מנהרות מתחת לרובע הערבי . (* יתכן שמקור הבהלה היה בעיקר חפירות מעברי-הקשר הפנימיים ברובע' אבל היתה גם מנהרה . קפיטן פוקנר טען כי תמיד היה ברצונו להסדיר את היחסים עם ה"הגנה . " לא אחת ביקש להפגש עם מפקד הרובע , אבל במקומו נשלחו טוראים לנהל אתו משא ומתן . ישראל לרמן הסביר לו כי ה"הגנה" עודנה בלתי ליגלית , נרדפת על ידי הבריטים וכל עוד יהיה זה מעמדה החוקי ' לא יזוהו מפקדיה הגבוהים . " המנהרה '' בעיר העתיקה היו הבתים צמודים זה לזה לאורכו של כל רחוב . בטור הבתים שברחוב המידן היתה החצר הראשונה בדרום חצר " יבנה . " צפונה לה היה בית תורג'מן ואחריו — בית טיאנו' שנמנה עם בתי ההפקר בין קוי החזית . מתחת לבית טיאנו היתה מערה . בשנים קודמות שימשה המערה דיר . היה ערך לדיר' כי בקירו המזרחי היה חלון שהשקיף לעבר המסגדים . אנו לא יכולנו לחדור לדיר בדלתו הקדמית , כי היא היתה גל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור