מוקש בריטי — פח למטמיניו

ותולשות שערותיהן . כשנכנסו הבחורים החלו הנשים לברוח' כי חשבו שאנגלים באים . רק אחת עמדה ושאלה % "הגנה " ? הידיעה על בואם נתפשטה והתושבים המבוהלים יצאו ממחבואם והתנפלו עליהם בשמחה , סיפרו ששמעו פקודות ניתנות באנגלית על הגג . הבחורים עלו ולא מצאו שם איש . האנשים הוכנסו שוב למרתפים — והסיורים נמשכו . גם אחיה השילוני שמע את הצעקות בהיותו בבית מונטז ושלח בחור להודע מה פשרן . ברגע שהבחור עמד לעבור לחצר החורבה , עלה ריח גז מדמיע באפו . הוא קרא אל אחיה והם הכניסו את האנשים שעוד נמצאו בחצר אל המרתפים ומגרו את הדלתות . כל בית מונטז נוקב מפיאטים וגם עמדות אחרות בגוש בית אל נפגעו . פגז פגע בכיפת "החורבה . " המקורות הבריטיים — הקצינים ברובע ונציגי הממשלה — הכריזו כי ההתקפה שימשה תגמול ליהודים אחרי שפתחו באש על חיילים . גם הערבים החרו החזיקו אחריהם והכריזו כי היהודים הם שפתחו באש . כל העתונים הבליטו את הידיעה על הפגיעה ב"חורבה / ' הגיבו עליה בחריפות וציינו כי זו הפגיעה הראשונה בבנין בו 92 השנים שבנייתו הושלמה לפני שמונים שנה . כן צוין כי שבוע קודם לכן הודיעה הממשלה כי הצליחה להגיע לידי הסכם של שלום...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור