נקמת הבריטים

נקמת הבריטים בלילה לאחר מבן , ב1- באפריל , שוב השתולל הצבא , ירה באש מרגמות ומקלעים על בית מונטז בגוש הישן ועל הגוש החדש שנתפס בלילה הקודם . אחיה השילוני , מפקד הגוש , נמצא אז בסיור ופגש את המשמרות שלנו בגוש החדש . הוא לקחם לבית מונטז ומן הקומה השלישית גילה את מקור האש בחוש ג / שנמצאה אז בידי הצבא . הם לא השיבו אש . " ירו להם , " אמר לאנשיו ילעצמו " , ובלבד שלא ' ירו בפיאטים . " למזלם הרע , דומה כאילו פתח פה לשטן , כי בו ברגע נורה פגז פיאט לעבר הבנין ופגע בקומה השניה שמתחתם . ההפגזה נמשכה בקצב : פצצת תאורה ומטח פצצות נפץ . פצצת תאורה ומטח פצצות נפץ . הרובע כולי הופגז באופן קשה , ובמיוחד הופגזו חצר "החורבה , " גוש בית אל ובתי מחסה . אות לסיום היתה , יקימה ירוקה שנורתה כתמיד ממפקדת הפלוגה בקישלה . חבר אחד מן הרזרבה של עמנואל סיפר לי כי נשמע צלצול בפעמון — סימן למצב הכן . האנשים הוציאו את הנשק ממזרניהם ? ואחרי שקיבלו פקודה עברו לבית הזי והצטרפו אל כיתת המחפים . כולם נשלחו לסיורים . קריאות : "הגנה ! הצילו " ! נשמעו מחצר "החורבה . " כשנזעקו הבחורים שסיירו בסביבה , מצאו בחצר נשים וזקנות מתיפ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור