החלפת הפלוגה הבריטית

עם פינוי כל אלה נגלה מתחת לקולב חור נסתר בקיר . אחרי ובע סיבוב במפתח מיוחד ודחיפה , היתה נפתחת דלת כבדה עשויה בסון בעובי עשרים סנטימטר ובגודל 60 x 60 ם"מ . שטחו של תא הכליק 200 x 70 ס"מ , וגבהו 2 מטרים ואפשר היה להכנס אליו דרך פתחו בזחילה . סביב הקירות היו איצטבות ועליהן מונחים הנשק והתחמושת לסוגיה , ובפינה 99 — קילו חומר נפץ . הסליק נבנה בשנת . 1944 עם ההכרזה על הקמת המדינה הוצא הנשק מן הסליק והושארה בו רזרבה של תחמושת ורימונים . ארבעה חודשים אחרי התחלת המצור הוגנבו בשיירה מאתים קילו "שדית" — חומר נפץ שיוצר על ידי ה"הגנה . " חציו הושאר בסליק עליון , ו 99 קילו הוכנסו לסליק העמוק . החלפת הפלוגה הבריטית שלושה ימיט אחרי הקרב עם הצבא היו אנשינו מסתובבים בנשק גלוי , עד שפלוגת הצבא וקציניה הוחלפו — כרגיל בכל שמונה ימים — בפלוגה אחרת של קפיטן פוקנר . המפקד החדש אסר שוב על ההליכה בנשק גלוי . הוא רמז שלא יוסיף לבצע חיפושים , אבל הוא הוסיף והזהיר : "במקרה שתהיה התנגשות אתי , ימשך הקרב עד הסוף , ואני מכיר רק סוף אחד : נצחון ! אם תיירה יריה באחד מחיילי ' אחסל את כל ה , הגנה' בעיר העתיקה ואהרוס את...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור