הסליק העמוק

הסליק העמוק בבית הכנםת "קהל ציון , " אחד מארבעת בתי הכנםת התת קרקעיים , ליד ההיכל מימין , היתה דלת שעשתה רושם של דלת ארון ולפניה ספסל . מאחורי הדלת היה חדר אפל ובתוכו מקוה טבילה ישן שלא השתמשו בו . בחדר החשוך נבנה קיר שמאחוריו תא הסליק . כלפי חוץ נדמה היה שאין מאומה מאחורי הקיר , אבל באשר הזיזו ספסל שעמד לרגליו , נגלה קולב עץ בדמות ז . מתחת לקולב היו גרוטאות פח ועליהן בתי םפרי תורה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור