פירוז "משגב לדך"

פירוז "משגב לדך" עד אז שכן המטה ב"משגב . " בית החולים "משגב לדך" היה ידוע לצבא כמקום בו מסתובבים אנשי "הגנה / ' כי חדר האוכל היה ש . ם ואנשי קטע א' היו באים לאכול שם . אחרי הקרב עם הצבא הועבר המטה למקום אחר , שקט , הידוע רק לחברי המטה — , לאגף אחד בישיבת שער השמים . עוד בראשית ינואר הועברה תחנת האלחוט של ה"הגנה" לחדר הדרומי מערבי שבשורת בתי-מחסה ועקב זה נפרדה מן הממה . מספר הסועדים ב"משגב" צומצם — האוכל הועבר לעמדות . רוב הנשק הוכנס מן הסליק הרגיל לסליק העמוק , הסודי . משכנו החדש של המטה היה חדר קטן . מול הכניסה — מערכת טלפונים , שהיתה מחוברת לשני מפקדי הקטעים ולמשדר . מצד שמאל עמד שולחן קטן , ועליו מכונת כתיבה — ומזכירה לידו . במרכז החדר היה שולחן מוקף כסאות . עליו היתה ערימת תיקים , ניירות , מפות . משמאל — מקלט רדיו על דלפק רדיו קטן . מיטה המיועדת לאחד מאנשי המטה שנמצא בתורנות-לילה . ישיבות המטה היומיומיות נערכו בדרך כלל בשעה 17 . 00 אחריהצהרים . שעות היום של מפקד הרובע היו לרוב קודש לענינים אזרחיים , לביקורים באזור ובמפעליו ולביקורים במשטרה . מפקד הרובע שהה כמושל צבאי במשרד שטיפל ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור