הקרב עם הצבא

הקרב עם הצבא מחודש מרס ואילך פחתה הפעילות בחזית היהודית—ערבית . בשעות היום היו הצליפות מועטות . הצבא הקים קירות מגן נגד צליפות ברחוב המידן ומתחת לקימור לובינםקי בצפון רחוב היהודים . הפעילות הערבית התרמה בעיקר בלילות , אבל לא חסרו התקפות גם בשעות-היום . ב13- באפריל בשעות האור הופגז מועדון הילדים ברחוב המיה הקטן ועשרה ילדים נפצעו . הנסיון הרציני האחרון לפרוץ את שער הברזל מצפון לרחוב היהודים ולפרוץ שם אל הרובע בוצע באותו לילה . ערבים שניסו לנסר את שער הברזל נורו . שבעה מהם נהרגו במקום ואחרים נפצעו . הערבים נתעודדו מפעולות הבריטים נגדנו . כל חודש מרס נמשכו השתוללויות של יריות והפגזות בריטיות על הרובע . נצחון ערבי באזור ובמיוחד במחוז ירושלים שימש אות להתקפה ערבית בריטית על הרובע . כך היה' למשל , בכבוש הערבימ מחדש את הקסטל ב8- באפריל , אחר שנפל קודם בידי הפלמ"ח . למחרת , כשהקסטל נכבש שנית מידיהם ומפקדם עבדול קאדר אל-חוסייני נהרג , נערכה הלויתו במסגד ונראתה יפה ממקומות רבים ברובע . בלילה שלאחר ההלויה שוב נערכה התקפה משותפת של אויבינו , והערבים צלפו לעבר הרובע לאור הרקיטות שירו הבריטים . הא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור