?.1?מושב זקנים?.2;?הבינין שפוצץ?.3;?בית הרב אורנשטין?.4;?ניסן ב"ק;ח.חצר