הרזרבה האזורית

הדרום של רחוב חב"ד , ברחבת החבורה ולרגלי גדרו של הארמני ניגר , שחצרו הגדולה גבלה עם רחוב חב"ד . מעתה היה כל אדם שניסה להסתנן אל הרובע בשטח זה , מקים רעש , בהכרח . בגוש הבתים סביב עמדת לילית נוצרו מעברים שהובילונו עמוק לשטח שנעשה הפקר , והעמדה בראש רחוב הבשטים , שלא היתה קדמית , קודמה עד הקימור ברחוב הבשטים והבתים מימין ומשמאל לקימור . על אנשי החבורה הוטל לסייר בלילה בסביבת שער ציון בלוית שוטר יהודי . תחילה היו חברי עמדת החבורה עמוסים עבודה כל אימת שהגיעה שיירה . הם היו המשגיחים על החבילות' וגם המבטיחים והסבלים . בראשית תקופת האימונים המרוכזים התלוננו חברי העמדה כי תפקידם הנוסף מכביד עליהם , ומשמר השיירות נמסר בתורנות בין עמדות קטע ב' ולבסוף — בין כל עמדות הרובע . הלפרין ארגן קבוצת סבלים וביום שיירה נשלחו עשריםשלושים פועלים לשער ציון והם העבירו את המטען אל הרובע . חברי עמדת פרימן ברחוב אור החיים היו כמעט כולם דתיים והקדישו חלק רב מזמנם הפנוי ללימוד תלמוד ומשניות . הרזרבה האזורית אחרי שהצבא תפס את עמדת ורשה ב , 4 . 1 . 48 ישבו הגימעא ( או כפי שהם קראו לעצמם "ה'גימעא" בהדגשת הי הידיעה ) ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור