הפעילות בקטע ב'

בפעמון האזעקה שהותקן מתרמיל פגז , אשר חבל היה מתוח ממנו עד בית חזי , מקום מגורי כיתת עמנואל . המשחק נפסק . הנשק " ) פיני" ' סטן' רובה ואקדח ) הוצא מתחת למזרנימ וחולק "לפי הרושם" ' כפי שטוענים החבריא . חבר נשלח בלי נשק , כמובן — אל עמנואל לברר מה קרה I בינתים נבדקו הכלים והתחמושת ונחגר החגור . עד כה ועד כה חזר החבר והודיע : "נשארים במצב הכן . " רגעים אחדים עברו . רץ הגיע . "עמנואל קורא לכם . גשו תיכף ומיד . * מבטים נשלחו אל הרחוב . חיילים בריטיים לא עברו בו . הם . רצו לבית חזי בקפנדריה . עמנואל הופיע . " בואו אחרי . " בעברם ברחוב הגיעו לבסיס גוש בית אל , עמנואל יצא עם יחיה לסייר בגוש והחבריא רוטנת : " ולואי ויתחילו הנבלות הללו . תהיה הזדמנות , לד ^ ק' אותם . " אחרי שהייה ארוכה ורבת ניחושים חזרו עמנואל ויחיה והודיעו כי ההתקפה נהדפה . הרזרביסטימ שבו לבסיסם " , מבסוטים" ו"מצו ברחים" כאחד : "מבסוטים" שלא נדחפו לאש , ו"מצוברחים" שלא נתמזל מזלם 'לדפוק כדור . בהשמע התפוצצות בלילות היינו מתפזרים בכל רחובות הרובע לברר מה סיבת ההתפוצצות . רגילים היינו שהצבא אינו יוצא מעמדותיו בלילה בש"שמח בחוץ ,...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור