אופיו של כל קטע וגוש — מניין ?

אופיו של כל קטע וגוש — מניין ? כל קטע וגוש — לפעמים כל עמדה שבגוש — הושפעו מאישיות מפקדם הישיר' קיבלו צביון מסוים , יצרו אוירה מיוחדת והווי בעל גון מיוחד בולט לעומת ההווי הכללי של חיי המצור . בקטע א' ראויה לציו . ? "החרבה הקטעית א "' או "הרזרבה של עמנואל . " העתודה של קטע א' הורכבה משתי כיתות של בחורים בני שבע-עשרה שמונה-עשרה , שבכל אחת מהן היו ששה אנשים , יחד עם מפקדה . אלו היו כיתת תורג'מן וכיתת עמנואל . כיתת תורג'מן נקראה כן כי זו התעתדה לכבוש את בית תורג'מן ; בגלל תפקידה בשעת פעולה נקראה גם כיתת החבלנים . כיתת עמנואל נקראה כן על שם מפקד הרזרבה — עמנואל מידב , מפקד הצופים הדתיים בירושלים , ששהה אתם . בשעת פעולה נקראה הכיתה : כיתת המחפים . כל כיתה השתכנה לחוד . כיתת החבלנים השתכנה בחצריבנה" " בין "משגב לדך" ובין חצר תורג'מן שהיתר תפוסה בידי הבריטים . הכיתה השניה השתכנה לא רחוק משם , בבית חזי , ברחוב המידן הקטן המתחיל ליד חלונות דירת החבלנים . כיתת החבלנים דרה בשני חדרים , שלושה אנשים לחדר . לכל אחד היתה מיטה צבאית אמריקאית . בכל אחד עמד שולחן מודרני , וכסאות סביבו . באחד משני החדרי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור