השירותים השונים — גורם ביצירת אוירה

השירותים השונים — גורם ביצירת אוירה בתקופה זו סופקו יותר מלבושים — ואלה סופקו חינם' פרט  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור