למעלה : חצר אפיינית ששימשה בסיס. למטה : מעבר לקישור בין בתים בגוש בית־אל