ריאורגניזציה ב"הגנה"

וכשסיים הלפרין את דבריו ושאל " ; היש למישהו שאלות " ? ענה בחור שקם ממקומו . "כן , מתי נוסעים הביתה » י " זה לא שייר לעניך , ענה הלפרין . " יש שאלות אחרות " ? בהמשך הדברים נתגלגלה שוב השיחה לאפיק זה וכשלחצו את הלפרין בכיוון השאלה הראשונה , אמר לבסוף " ? אני חושב על כך . אם תהיה אפשרות , יחליפו אתכם . ואם לאו — תשארו פה , ואין סיכויים שתצאו בזמן הקרוב . " ריאורגניזציה ב"הגנה" אחרי שיצאנו מאותה אסיפה היה הרושם שהלפרין עשה על בל חבר פשוט , רושם של אדם בעל הזיות . משהו לא נראה בעינינו — לא נראה מפני מציאותם של הבריטים המסכלימ פעילות צבאית ! לא נראה משום שמפקד האזור בא לספר ולהסביר לטוראיו את תכניותיו ומחשבותיו . אבל מאידך גיסא החלו הרהורים על שהייה ארוכה במקום . ' תוך ימים ספורים נוכחנו כולנו לדעת שה"הזיות" הולכות ומת גשמות אחת אחת . הוקם "משמר העם" ' משמר אזרחי שהקל על השמירה . הבנות — שהוצאו מן העמדות על-ידי ישראל פונט — הושבו לעמדות כדי לתת לחיי העמדה צביון יותר יציב' וכדי להתגבר  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור