הלפרין — מושל־צבאי ומפקד ה"הגנה" ברובע

הלפרין — מושל צבאי ומפקד ה"הגנה" ברובע כל נצור וכל מי שטיפל בעניני המצור והנצורים , חייב היה להבין כי המצור הוא ענין לתקופה ארוכה , שיש להשלים עם המצב וכי הטיפול ברובע צריך היה להיות טיפול בשטח נצור . אבל היו שלא הבינו " . האדם הקטן" לא הסתגל לרעיון כי הוא נצור . חלק מן התושבים , בעיקר מחוגי "נטורי קרתא / ' דרשו את פינוי ה"הגנה" וטענו כי אז תחדלנה התקפות הערבים . משלא נענו , דרשו מנות מזון גדולות משבכל ירושלים ואף דמי בטלה . לבסוף הגיעו לשיא מרירות והסתה שהתבטאו בהפגנות ובהפרעה לבנית עמדות , ואלה הצריכו שימוש בכוח . גם אנשי המגן מן השורה לא הסתגלו למצור . הרבו להביע את הרצון לנסוע הביתה , לדעת את הנעשה שם' והצטערו מאוד על פקודת הנםיעה הבוששת לבוא . באמצע ינואר התגבשה במטה המחוז ההכרה כי העיר העתיקה מהוה בעיה . מונה מושל צבאי להדריך את התושבים ולטפל בבעיותיהם ובארגון חייהם . לתפקיד זה נבחר אברהם הלפרין , מורה לשעבר , מפקד פעיל ב"הגנה , " אשר טיפל בין השאר גם בשטח השירותים הדתיים ב"הגנה . " אדם זה הגה הרבה בעניני העיר העתיקה ובמשך שנים לפני ההכרזה על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל' תכנן א...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור