הניתוק

הניתוק שיירות המזון לעיר העתיקה , שאורגנו על ידי ועד הקהילה בחודש דצמבר הותקפו על אף היותן מלוות משוריינים בריטיים . גם מכוניות "מגךדוד אדום" הותקפו ביריות ונרגמו ליד שער יפו בשעת העברת פצועים או הרוגים , בנוכחות משטרה בריטית שהיתי ! שומרת על נייטרליותה כל זמן שהנתקף היה הצד היהודי " . נייטרליות" זו נתנה לערבים אפשרות ותוקף להקים מחסומי כבישים וביצורים בשער יפו ובהר ציון . ליד המחסומים הופקדו משמרות " המשמר הלאומי" הערבי המזוין ע ל פי החלטת הועד הערבי העליון . כל הזרים שעברו את המחסומים נדרשו להזדהות , ואפילו הם שוטרים או חיילים בריטיים . הש"י ( שירות המודיעין של ה"הגנה ( " קיבל ידיעות מוסמכות שבסביבות שער יפו מרוכזות כנופיות ערביות גדולות האורבות לבואה של שיירת המזון היהודית לעיר העתיקה — והמצור החל ב 3 בינואר . שבוע ימים לא באה שיירת מזון וברובע שלטו מחסור ודכאון . התנהל משא ומתן עם השלטונות שמחוץ לחומות , אבל שיירת המזון עוכבה ליד משרדי ועד הקהילה . השלטונות הודיעו כי אין ביכולתם להבטיח את השיירה מפני פורענויות , מחמת חוסר שליטה על שער יפו . היתה תכנית להחדיר מזון בלילה ובאחד הליל...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור