עמדת "ניסן ב"ק"

מיור דיוידסון שלא נשתמש בקטע רחוב המידן שבשטחנו . אמר לו ישראל לרמן כי לא נוכל להסכים להצעתו . המיור דיוידסון הרהר רגע , מצמץ בעיניו ואמר : "טוב , אני מבין אתכם . יהי כדבריכם . " אחרי הפיצוץ ברחו הערבים מכל הסביבה , ומאז נערכו סיורים בקביעות בשטח שפונה מצפון לרחוב הקימורים , וגוש בית אל שמקודם גבל מצפון ברחוב הקימורים , הורחב . עמדת "ניסן ב"ק" לאחר פיצוץ בית הרב אורנשטין על-ידי הערבים והבריטים עברו ימים אחדים של שמירה בבתים הנמוכים , בהם נבנו קירות אבן , לביצור הדלת והחלונות , עד לגובה עיני אדם . הצבא סתם בלבנים את סימטת המעבר לבתים הנמוכים . אנו פרצנו קיר בדירה סמוכה ובפרצה נכנסנו ישר לבנין העמדה , מוסתרים מעיני הצבא . אחרי ימים אחדיט בדק קצין בריטי את המוקשים שהטמינו אנשיו ומצא שחומר הנפץ הורק מתוכם ( הדבר נעשה על ידי אנשי אצ"ל . ( מיד ציוה לערוך חיפוש קפדני בעמדה . הנשק רוכז אז בבנין האחורי במרתף היין ודבר לא נמצא . הבריטים רגזו . הם גרשו את החברים ואיימו בפיצוץ המקום אם ישוב וישמש עמדה ואת הדלתות סתמו בקירות בטון . חבר נשלח לנהל משא ומתן , אבל הדבר היה ללא תועלת . שני לילות שמרנו ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור