הקימור מעל רחוב היהודים ששימש גן־ילרים, שנכבש,נשרף ונכבש בחזרה ?")?עמדת המורים?("?