למעלה י ישיבת "פורת־יוסף" (מקורה כיפה,משמאל?,(?והרובע הערבי שבצפונה. שים לב להבדלי הגובה בין הבניינים.