פינוי "ביקור־חולים הישן"

ושמונה שעות . אנשי עמדות רבות באו להחליף את אנשי העמדה ואנשי "מצות , " מעתה — "אנשי החגורה" ' נדדו על פני העמדות . בעבור ימים אחדים בטל הסידור הזה ובטלה עמדת מצות . העמדה עברה סופית ל"חכורה" ( היינו , לבנין המרפאה הנ"ל ) והמשמרות הורכבו משוטר , נושא נשק ליגלי , וחבר // הגנה . " השוטרים בדקו את זהותמ של אנשי הצבא הבריטיים . אצ"ל תפס עמדה בבית חזן . ביחסים ביניהם לבין חברינו נשכחה לגמרי העובדה כי יחסי מנהיגי הארגונים אינם אידיאליים ... הטוראים התידדו איש עם רעהו . אלה נכנסו לדירתם של אלה והזמינו זה את זה לסיורים משותפים . פינוי "ביקור חולים הישן" החבלה הבריטית בעמדת מצות שימשה לערבים רמז שאינו משתמע לשתי פנים , והם הרימו ראש . לתושבי ירושלים זכור עדיין השלט שהתנוסס ברחוב הנביאים על פני בנין בית החולים . "ביקור-חולים החדש . " רבים שאלו עצמם , והישן איהוי רחוק מן הרובע היהודי , ברחוב האשורים , עמדה חורבת בית אחד שהעידה כמה גדול היה פעם השטח בו התגוררו היהודים . זה היה שרידו של בנין גדול ששימש לפנים כבית החולים "ביקור חולים / ' לפני שעבר לירושלים החדשה . הרובע היהודי הלך והצטמצם והמרחק בינ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור