פיצוץ "מצות" - חבלה בריטית

פיצוץ "מצות" - חבלה בריטית הרובע היהודי נשען בחלקו על החומה , אבל שער מיוחד בחומה לא היה לו . שער ציון נמצא מאתיים מטרים בריחוק מן הרובע . בין רחוב היהודים ושער ציון היתה משמאל' בקרבת החומה , שורת חנויות ששימשו לנגריה וכן היה שם בית חרושת למצות , והלאה מזה נמשכה גדר כמעט עד החומה . בבית החרושת נקבעה עמדה ששמרה על הכביש היחיד - , ממוך לכניסתו לרובע . כביש זה נטה ימינה ועלה לשער ציון , ועל כל המעלה השקיפו חברי העמדה מתוך עמידה על ארגז מאחורי הגדר . גדר זו הסתירה את בחורינו שניגשו ועלו על החומה . ארבעה שוטרים יהודים ששימשו נושאי נשק ליגליים ' שמרו בפתח רחוב-היהודים ובמעלה הרחוב . שבוע ימים לנו בעמדת מצות . לאחר מכן הועברו לבית הםפר ,, תי'ת הספרדים" הסמוך , כדי שלא להסתבך בזמן חיפושי הנשק של הצבא . תפקיד חשוב היה לעמדת "מצות" בימי השיירות . כל המצרכים שהובאו הוחסנו בחדרי העמדה . כן שימשה העמדה מקום ללימוד עזרה ראשונה לחיילינו , לבנות ולאנשי משמר העם . גם קורסים לשימוש בנשק נערכו פה , וגם אסיפות הסברה לתושבים . בגלל קרבת העמדה לחומר . ניתנה לחבריה ההזדמנות לסייע באש לשטח הרחוק מן העיר העתיק...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור