הקרב בבתי ורשה?3.1.1948,? ץ- / עמדה יהודית?\..?־?/-?עמדה ערבית- 9 עמדת מקלע.