ההתנכלות לעמדת ניסן־ב"ק

כעשרים וחמישה אנשים . בחדר המפקדים נמצאו ששה רימונים ואקדח . אחד האנשים וקשר בן חמש עשרה נעצרו . בצאתם את הבנין האיר הקצין בפנסו ובלש בחצר . ברגע האחרון , באמרו לצאת החוצה , גילה את אליצור על הגג , כשהוא מתחפש כישן . אליצור גורש לחצר . נערך חיפוש והנשק נמצא . הארבעה הועמדו ליד הקיר . אמנון התוכח עם החייל ששמר על הנשק וניסה לשכנעו כי יחזיר את הנשק , כי נשק מגן הוא . אך החייל לא הבין "ציונות" וענה מה שענה . " אתה יודע שיכולתי להרגך " ? שאלו אמנון . " אם כן מדוע לא הרגת " חשבתי שתתיחסו אלי אחרת . " ארבע הבנות שהיו בבסיס צורפו לנאםרים . בשעה 21 . 30 הופיע חייל והודיע ש"אפשר ללכת" — לקישלה ... בקישלה הושבו כולם במשרד והושארו לבדם . כעבור רבע שעה הגיעו לאוזניהם קולות המולה . לאור החשמל שבקע למסדרון נראו כל אנשי הבסיס נכנסים . מצב הרוח התרומם בבת אחת . בדיחות פרחו וצחוק רב הדהד בין כותלי בית הםוהר . פתאם הופיע קצין ושלח לחופשי את כל אנשי הטרנספורט השני . אחד מארבעת הבחורים התחמק החוצה יחד אתם , ולאחת הבנות , שטענה כי היא מרגישה את עצמה ברע , ניתנה רשות להצטרף אליהם . הששה שהושארו בכלא , עברו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור