פרשת המאסר של אנשי "טיפת חלב"

עד השואה באירופה , ( שיצא אל מחוץ לחומות' והעמדה נקראה : עמדת כתנא . לעומת אלה סייע הצבא עשרה ימים לאחר מכן לאנשי עמדת ורשה בעת התקפה ערבית' אבל כמו ב 23 בדצמבר ניצל הצבא גם הפעם את הקרבות לביסוס עמדותיו , ובהפסקם תפס אתא העמדות . ורשה , לובינסקי ותורג'מן . פרשת המאסר של אנשי "טיפת חלב" יום ששי 19 בדצמבר ' . 1947 לפנות ערב כובו פנםי הרחוב . חששנו להתנכלות בריטית . התושבים הגבירו את מתיחותנו באמרם שאינם זוכרים מקרה דומה לפני כן . שני אקדחים ושמונה רימונים הוצאו מן הסליק בטיפת חלב , בסים קטע ב . ' חוליות סיור נשלחו לרחובות כדי לעמוד על המתרחש . על גג בית נמוך הסמוך לדלת החצר עלה אליצור והעלה אתו אקדח מאוזר , רימונים ושקיק כדורים . אמנון ויגוליק , מפקד המחלקה' יצא למטה האזורי ב"משגב לדך" כשאקדח מאוזר תחוב במכנסיו לעבר גבו , שני רימונים במתניו , ושקיק כדורים בכיסי מעילו . בדרכו נעצר על ידי קצין צבאי בריטי . םרגינט וארבעה חיילים . הם בדקוהו' אך לא נמצא אצלו דבר , אף כי ארנק הכסף שלו נגנב בעת החיפוש . הוא תבע להחזיר לו את הארנק ולא נענה , עד שהופיע ברחוב קצין משטרה והארנק הוחזר . החיילים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור