עמדת לובינסקי

בחורינו האסורים בקישלה הוכנסו לתא מיוחד' וכדי שלא להשתעמם פתחו בשירה . קצין משטרה בריטי נכנס לתא כמה פעמים , פקד להפסיק את השירה , אבל עם צאתו הופרה הפקודה . לבסוף , כאשר אחד הבחורים הוציא את מפזחית הפה שלו וניגן ex — הקצין , ניצב והאזין . אחרי שעות מספר הובאו במכוניות למרכז הבולשת לחקירה ולמילוי שאלונים . הם הוחזרו לקישלה ואחרי מילוי שאלון נוסף פקדו עליהם ללכת . הם סירבו לעזוב את בית הסוהר , כי הוא היה באזור ערבי טהור , בדרשם ליווי — אך לא קיבלוהו . במקרה פגשו בחצר שוטר יהודי שליוה אותם לרובע . בהגיעם פנו אל המטה ומסרו דו"ח על קורותיהם . שתי בנות נשלחו לעמדה להביא את חפצי הבחורים ולא מצאום , ומה שנמצא היה שבור ומרופט . אפילו הכינור שהיה שם נרמס בנעלים המסומרות של הבריטים . עמדת לובינסקי עוד בראשית הלילה בא קשר ומסר :  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור