עמדות פורת־יוסף ותורג'מן

עמדות פורת יוסף ותורג'מן החיילים שרעיעו לפתע פתאום פשטו בבנינים והחלו בחיפושי נשק . בעמדת תורג'מן מצאו נשק , אבל לא כן בפורת-יוםף , כי משם הוצא הנשק בערמה על ידי רות' בתו של הרב בן-ציון חזן' לאחר חיפוש מדוקדק , בו בדקו החיילים בכיסי מעיל שעטף רובה ... החיילים נשארו בפורת יוםף . האנשים והנשק הועברו אל בית הכנסת של בתי מחסה בעברה הדרומי של החצר . במשך הזמן הותקנו צירים לסורגו של חלון בקומה הראשונה של בנין בית הכנסת והוא שימש דלת לשעת סכנה להגנת הצר "פורת יוסף , " שמשפחות יהודיות המשיכו לגור בה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור