עמדת ניסן־ב"ק

עמדת ניסן ב"ק בשעה שש בבוקר נכנס אחד החברים למטבח להתרחץ' העיף עין בחלון וראה חיילים בריטיים מצוידים במקלעים , פיאטים ומרגמות , מתרוצצים בחורבות קלדרון ועל גג בית הקראים , והם מתקשים להתמצא במקום . מיד חזר לחדר , הזהיר מפני הפגע החדש והנשק הוםלק . החיילים הבריטיים מילאו שקי-עפר והציבו עמדה על גג בבין הקראים . Highland Light Infantry (*  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור